Một bài hát rất là Việt, chúng ta cũng thường hát trong sinh hoạt và nhiều khi còn chia phe để đấu khẩu với nhau, coi phe nào có hơi dài. Bài hát vui nhộn hơn, khi có điệu bộ của ngón tay nhúc nhích, lúc lắc tương ứng với lời hát, và sự ứng biến sáng tạo của người dẫn hay quản ca (ví dụ 20 ngón tay nhúc nhích, 10 ngón tay rưỡi nhúc nhích, ...).

Ngón tay nhúc nhích

Một ngón tay nhúc nhích nè
Một ngón tay nhúc nhích nè
Một ngón tay nhúc nhích cũng đủ làm ta vui rồi

Hai ngón tay nhúc nhích nè
Hai ngón tay nhúc nhích nè
Hai ngón tay nhúc nhích, nhúc nhích cũng đủ làm ta vui rồi.

(ba, .... năm, .... mười ..... ngón tay, rồi nhúc nhích lập đi lập lại ở câu hát cuối, một hơi bấy nhiêu lần tương đương với số đếm)

Mười ngón tay nhúc nhích nè
Mười ngón tay nhúc nhích nè
Mười ngón tay nhúc nhích (10 lần) cũng đủ làm ta vui rồi.

Tôi mượn âm điệu của Ngón tay nhúc nhích, phóng tác sang tiếng Anh**, như vậy ta cũng có thể dùng để hát, khi sinh hoạt chung với các bạn không cùng ngôn ngữ với chúng ta:

Wiggled fingers

One finger wiggles yeah
One finger wiggles yeah
One finger wiggles; that makes us all happy.

Two fingers wiggle yeah
Two fingers wiggle yeah
Two fingers wiggle, wiggle; that makes us all happy.

........

Ten fingers wiggle yeah
Ten fingers wiggle yeah
Ten fingers wiggle (10X); that makes us all happy.

Nghe bài Wiggled_Fingers.mp3

Nhịp điệu, động tác, điệu bộ đều giống như lời tiếng Việt.

Đọc giả nếu thấy bài hát có thể dùng được trong sinh hoạt của mình, xin phổ biến rộng rãi vì càng nhiều người hát thì càng vui nhộn hơn thôi.

TA-BTT,

Christmas 2014 - Sơn Dương Nhanh Nhẹn - Trần Minh Hữu - sonduongnhanhnhen@gmail.com

**Cảm ơn sự đóng góp, bổ túc của Hải Ly Gilwell T.G.P. cho bài nhạc.

Chúng ta có nhiều bài hát sinh hoạt ngắn, vui phóng tác từ tiếng Anh sang tiếng Việt, ví dụ:

If You're Happy and You Know It

If you're happy and you know it, clap your hands
If you're happy and you know it, clap your hands
If you're happy and you know it, then your face will surely show it
If you're happy and you know it, clap your hands.

If you're happy and you know it, stomp your feet
If you're happy and you know it, stomp your feet
If you're happy and you know it, then your face will surely show it
If you're happy and you know it, stomp your feet.

If you're happy and you know it, shout "Hurray!"
If you're happy and you know it, shout "Hurray!"
If you're happy and you know it, then your face will surely show it
If you're happy and you know it, shout "Hurray!"

If you're happy and you know it, do all three
If you're happy and you know it, do all three
If you're happy and you know it, then your face will surely show it
If you're happy and you know it, do all three.

Nguồn: http://www.scoutsongs.com/lyrics/happy.html

https://www.youtube.com/watch?v=y4cRGsOd7XM

Này bạn vui mà muốn tỏ ra

Này bạn vui mà muốn tỏ ra thì vỗ tay đi
Này bạn vui mà muốn tỏ ra thì vỗ tay đi
Này bạn vui mà muốn tỏ ra và lòng bạn nôn nao cho quanh đây biết rằng bạn vui,
mà muốn tỏ ra thì vỗ tay đi.

Này bạn vui mà muốn tỏ ra thì dậm đôi chân
Này bạn vui mà muốn tỏ ra thì dậm đôi chân
Này bạn vui mà muốn tỏ ra và lòng bạn nôn nao cho quanh đây biết rằng bạn vui,
mà muốn tỏ ra thì dậm đôi chân.

Này bạn vui mà muốn tỏ ra thì cười lên đi
Này bạn vui mà muốn tỏ ra thì cười lên đi
Này bạn vui mà muốn tỏ ra và lòng bạn nôn nao cho quanh đây biết rằng bạn vui,
mà muốn tỏ ra thì cười lên đi.

 

Lời của bài hát này, tuy theo nguồn, có thể khác một tí, nhưng nhịp điệu thì vẫn vậy.

Các hành động cuối của mỗi phiên khúc có thể thay đổi, chế biến để làm thêm sinh động (gật đầu đi, múa tay đi, lắc mông đi ....)

https://drive.google.com/file/d/0B2VFT8_DippMQTJ4aGNpaTNCWXc/view?usp=sharingHai bái Hát  Đất Ta Ta Ngồi - Trời Ta Ta Đứng

được xác nhận :

" Bài Đất Ta Ta Ngồi anh làm ởTrai Trường Đalat năm 1965 khi anh tham dự khóa BR nghành Thiếu, và anh đã trình bày bản này trong một buổi sinh hoạt vòng tròn.
Thời gian qua bài hát này không được phổ biến bất cứ ở đâu. Cho đến năm 2010 anh tham dựTrại Sắp Sẵn (anh không nhớ là SS mấy) tại Oregon, cũng trong buổi sinh hoạt vòng tròn anh nhớ lại bài này, anh đã vô vòng tròn quậy cho ACE thư giãn chút xiu. Anh hô: Đất Ta ....ACE: Ta ngồi,  Trời ta....Ta đứng.  Rồi anh hát bài Đất Ta Ta Ngồi. Sau đó anh hướng dẫn anh em hát. Lúc đó không biết Bố Lộc của ta ở đâu đó nghe được, chạy ra - Cha vẫy anh "cậu lại đây" rồi nói lớn cho mọi người nghe " Tôi đi tìm tác giả bài này mãi bây giờ mới gặp" Cha kéo anh vào trong nhà nguyện, ở đó có cái piano."Sao cậu không làm tiếp bài Trời Ta Ta Đứng". Anh chưa biết trả lời thế nào. Cha ngồi vào đàn dạo nhạc lấy "ton" và bảo anh "cậu làm tiếp bài Trời Ta Ta Đứng đi". Lúc đó thật sự anh cũng "thấy hứng" bèn bắt hát lên theo "air" nhạc của Cha, chọn lời ca, đổi qua đổi lại một hồi rồi hoàn tất lời ca. Đến câu "đứng kiên cường gìn giữ quê hương", Cha bảo "làm câu này cậu khỏi về VN đi". Thế là xong bài nhạc. Không biết lúc đó Cha đánh game gì nhưng khi về nhà anh hát bằng guitar nên anh ghi bản nhạc theo game CM cũng như bài Đất Ta Ta Ngòi anh cũng viết theo game này. Đấy anh đã kể cho em biết "lịch sử" 2 bản nhạc này đấy. ......"
Tr. HTL Nguyễn Văn Phúc

 

Tác giả HTL Nguyễn Văn Phúc được phỏng vấn và trình bày tác phẩm sáng tác:

 DatTa_TroiTa

Các Bái hát Sưu Tầm

Đất Ta Ta Ngồi Nguyễn Văn Phúc  Về hai bài hát
Trời Ta Ta Đứng  Nguyễn Văn Phúc   

If You're Happy and You Know It

  với hai lời Anh và Việt

Một Ngón Tay Nhúc Nhích

Trần Minh Hữu phóng tác sang tiếng Anh với hai lời Việt và Anh