Nhằm mục đích gìn giữ các tài liệu quí giá để các trưởng có thể tham khảo, hdvietnam.net xin được mạn phép lưu trữ  một số sách trong mục thư viện này và  nối kết với các thư viện HĐ khác - Xin chân thành cảm tạ các tác giả và dịch giả cũng như các Website HĐ.

--------------- o O o --------------

Tên sách Tác giả/ Dịch giả Năm Ghi Chú
Đội Của Tôi Hổ Sứt Hoàng Đạo Thúy ??? Sách trước 1975
Sổ Tay Đội Trưởng Hổ hăng Hái-Phạm Văn Nhân ??? Sách trước 1975

 

Sách trong Thư Viện Làng Huệ - hd.langhue.org

Tên sách
Tác giả/ Dịch giả
Năm
Ghi Chú
Sách Rừng Xanh 1 Nguyễn Xuân Long   Sách khá dài
Sách Rừng Xanh 2 Nguyễn Xuân Long   Sách khá dài
Sách Rừng Xanh 3 Nguyễn Xuân Long   Sách khá dài
Chương trình Trẻ : Hướng Dẫn Phát Triển Chương Trình Nghiêm Văn Thạch Dịch năm 2002  
Đường Thành Công Nguyễn Đức Tuấn & Nguyễn Thúc Toản Ấn bản năm 1969  
Hướng Đạo Hạng Nhì Đỗ Văn Ninh    
Bước Đường Đầu Đỗ Văn Ninh  Năm 1969  
Trò Chơi Trong Phòng Nguyễn Xuân Long Năm 1997  
Phương Pháp Hàng Đội Roland Philipps - Tôn Thất Đông & Nguyễn Quang Quỳnh dịch Ấn bản năm 1969  
 
Rộng Vòng Tay (thơ) Tuấn Việt 2009 Viết Tặng Trại Thẳng Tiến IX,

 

Sách từ các nơi khác (link)

Tên sách Tác giả/ Dịch giả Năm Ghi Chú
Hướng Dẫn vào Nghề Trưởng Đỗ Văn Ninh dịch Tái bản 2003 Ấn bản 2005
Lửa Trại Trần Văn Lược Xuất bản 1968  

eBook

Chuyên Hiệu: Quản Trò - Sinh Hoạt Tráng Đoàn Hùng Vương Soạn Không rõ

eBook (H.V.T.T)

Lịch Sử HĐVN (Hồi Ký) Trần Văn Khắc Xuất bản 1985 eBook: Thái Thuần

Nguồn:ScanPDF đã được dùng để chuyển sang eBook