https://drive.google.com/file/d/0B2VFT8_DippMQTJ4aGNpaTNCWXc/view?usp=sharingHai bái Hát  Đất Ta Ta Ngồi - Trời Ta Ta Đứng

được xác nhận :

" Bài Đất Ta Ta Ngồi anh làm ởTrai Trường Đalat năm 1965 khi anh tham dự khóa BR nghành Thiếu, và anh đã trình bày bản này trong một buổi sinh hoạt vòng tròn.
Thời gian qua bài hát này không được phổ biến bất cứ ở đâu. Cho đến năm 2010 anh tham dựTrại Sắp Sẵn (anh không nhớ là SS mấy) tại Oregon, cũng trong buổi sinh hoạt vòng tròn anh nhớ lại bài này, anh đã vô vòng tròn quậy cho ACE thư giãn chút xiu. Anh hô: Đất Ta ....ACE: Ta ngồi,  Trời ta....Ta đứng.  Rồi anh hát bài Đất Ta Ta Ngồi. Sau đó anh hướng dẫn anh em hát. Lúc đó không biết Bố Lộc của ta ở đâu đó nghe được, chạy ra - Cha vẫy anh "cậu lại đây" rồi nói lớn cho mọi người nghe " Tôi đi tìm tác giả bài này mãi bây giờ mới gặp" Cha kéo anh vào trong nhà nguyện, ở đó có cái piano."Sao cậu không làm tiếp bài Trời Ta Ta Đứng". Anh chưa biết trả lời thế nào. Cha ngồi vào đàn dạo nhạc lấy "ton" và bảo anh "cậu làm tiếp bài Trời Ta Ta Đứng đi". Lúc đó thật sự anh cũng "thấy hứng" bèn bắt hát lên theo "air" nhạc của Cha, chọn lời ca, đổi qua đổi lại một hồi rồi hoàn tất lời ca. Đến câu "đứng kiên cường gìn giữ quê hương", Cha bảo "làm câu này cậu khỏi về VN đi". Thế là xong bài nhạc. Không biết lúc đó Cha đánh game gì nhưng khi về nhà anh hát bằng guitar nên anh ghi bản nhạc theo game CM cũng như bài Đất Ta Ta Ngòi anh cũng viết theo game này. Đấy anh đã kể cho em biết "lịch sử" 2 bản nhạc này đấy. ......"
Tr. HTL Nguyễn Văn Phúc

 

Tác giả HTL Nguyễn Văn Phúc được phỏng vấn và trình bày tác phẩm sáng tác:

 DatTa_TroiTa