Một bài hát rất là Việt, chúng ta cũng thường hát trong sinh hoạt và nhiều khi còn chia phe để đấu khẩu với nhau, coi phe nào có hơi dài. Bài hát vui nhộn hơn, khi có điệu bộ của ngón tay nhúc nhích, lúc lắc tương ứng với lời hát, và sự ứng biến sáng tạo của người dẫn hay quản ca (ví dụ 20 ngón tay nhúc nhích, 10 ngón tay rưỡi nhúc nhích, ...).

Ngón tay nhúc nhích

Một ngón tay nhúc nhích nè
Một ngón tay nhúc nhích nè
Một ngón tay nhúc nhích cũng đủ làm ta vui rồi

Hai ngón tay nhúc nhích nè
Hai ngón tay nhúc nhích nè
Hai ngón tay nhúc nhích, nhúc nhích cũng đủ làm ta vui rồi.

(ba, .... năm, .... mười ..... ngón tay, rồi nhúc nhích lập đi lập lại ở câu hát cuối, một hơi bấy nhiêu lần tương đương với số đếm)

Mười ngón tay nhúc nhích nè
Mười ngón tay nhúc nhích nè
Mười ngón tay nhúc nhích (10 lần) cũng đủ làm ta vui rồi.

Tôi mượn âm điệu của Ngón tay nhúc nhích, phóng tác sang tiếng Anh**, như vậy ta cũng có thể dùng để hát, khi sinh hoạt chung với các bạn không cùng ngôn ngữ với chúng ta:

Wiggled fingers

One finger wiggles yeah
One finger wiggles yeah
One finger wiggles; that makes us all happy.

Two fingers wiggle yeah
Two fingers wiggle yeah
Two fingers wiggle, wiggle; that makes us all happy.

........

Ten fingers wiggle yeah
Ten fingers wiggle yeah
Ten fingers wiggle (10X); that makes us all happy.

Nghe bài Wiggled_Fingers.mp3

Nhịp điệu, động tác, điệu bộ đều giống như lời tiếng Việt.

Đọc giả nếu thấy bài hát có thể dùng được trong sinh hoạt của mình, xin phổ biến rộng rãi vì càng nhiều người hát thì càng vui nhộn hơn thôi.

TA-BTT,

Christmas 2014 - Sơn Dương Nhanh Nhẹn - Trần Minh Hữu - sonduongnhanhnhen@gmail.com

**Cảm ơn sự đóng góp, bổ túc của Hải Ly Gilwell T.G.P. cho bài nhạc.